CHUỖI THÉP KHÔNG GỈ

 • DIN763 ( DIN5685C ) LONG LINK STAINLESS STEEL CHAIN

  DIN763 (DIN5685C) CHUỖI THÉP KHÔNG GỈ LIÊN KẾT DÀI

  Thường được sử dụng cho hàng hải, ứng dụng công nghiệp, được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp hóa chất, chế biến thực phẩm và một số môi trường khắc nghiệt.

  Vật chất: AISI 304, AISI 316

  Đã kiểm tra bằng chứng

  Yếu tố thiết kế 4: 1

  Kết thúc đánh bóng

  CẢNH BÁO: KHÔNG VƯỢT QUÁ GIỚI HẠN TẢI CÔNG VIỆC!

                      KHÔNG DÀNH CHO NÂNG NGỰC QUÁ

 • DIN766 CALIBRATED STAINLESS STEEL CHAIN

  CHUỖI INOX DIN766

  Thường được sử dụng cho hàng hải, ứng dụng công nghiệp, được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp hóa chất, chế biến thực phẩm và một số môi trường khắc nghiệt.

  Thích hợp cho tời gió

  Vật chất: AISI 304, AISI 316, AISI 316L

  Đã hiệu chuẩn và kiểm tra bằng chứng

  Yếu tố thiết kế 4: 1

  Kết thúc đánh bóng

  CẢNH BÁO: KHÔNG VƯỢT QUÁ GIỚI HẠN TẢI CÔNG VIỆC!

                      KHÔNG DÀNH CHO NÂNG NGỰC QUÁ

 • DIN5685A SEMI LONG LINK STAINLESS STEEL CHAIN

  CHUỖI THÉP KHÔNG GỈ LIÊN KẾT DIN5685A DIN5685A

  Thường được sử dụng cho hàng hải, ứng dụng công nghiệp, được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp hóa chất, chế biến thực phẩm và một số môi trường khắc nghiệt.

  Vật chất: AISI 304, AISI 316

  Yếu tố thiết kế 4: 1

  Kết thúc đánh bóng

  CẢNH BÁO: KHÔNG VƯỢT QUÁ GIỚI HẠN TẢI CÔNG VIỆC!

                      KHÔNG DÀNH CHO NÂNG NGỰC QUÁ

 • AUSTRALIAN STANDARD REGULAR LINK STAINLESS STEEL CHAIN

  CHUỖI INOX LIÊN KẾT THƯỜNG XUYÊN TIÊU CHUẨN ÚC

  Thường được sử dụng cho hàng hải, ứng dụng công nghiệp, được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp hóa chất, chế biến thực phẩm và một số môi trường khắc nghiệt.

  Vật chất: AISI 304, AISI 316, AISI 316L

  Yếu tố thiết kế 4: 1

  Kết thúc đánh bóng

  CẢNH BÁO: KHÔNG VƯỢT QUÁ GIỚI HẠN TẢI CÔNG VIỆC!

                      KHÔNG DÀNH CHO NÂNG NGỰC QUÁ

 • JIS STAINLESS STEEL CHAIN

  CHUỖI THÉP KHÔNG GỈ JIS

  Thường được sử dụng cho hàng hải, ứng dụng công nghiệp, được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp hóa chất, chế biến thực phẩm và một số môi trường khắc nghiệt.

  Vật chất: SUS304, SUS316

  Kết thúc đánh bóng

  CẢNH BÁO: KHÔNG VƯỢT QUÁ GIỚI HẠN TẢI CÔNG VIỆC!

                      KHÔNG DÀNH CHO NÂNG NGỰC QUÁ

 • NACM2010 STAINLESS STEEL CHAIN

  CHUỖI INOX NACM2010

  Đáp ứng các hướng dẫn mới nhất của Hiệp hội các nhà sản xuất chuỗi quốc gia (NACM)

  Thường được sử dụng cho hàng hải, ứng dụng công nghiệp, được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp hóa chất, chế biến thực phẩm và một số môi trường khắc nghiệt.

  Vật chất: AISI 304, AISI 316, AISI 316L

  Đã kiểm tra bằng chứng

  Yếu tố thiết kế 4: 1

  Kết thúc đánh bóng

  CẢNH BÁO: KHÔNG VƯỢT QUÁ GIỚI HẠN TẢI CÔNG VIỆC!

                      KHÔNG DÀNH CHO NÂNG NGỰC QUÁ

 • ASTM80 GRADE 30 STAINLESS STEEL CHAIN

  ASTM80 LỚP 30 CHUỖI THÉP KHÔNG GỈ

  Thường được sử dụng cho hàng hải, ứng dụng công nghiệp, được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp hóa chất, chế biến thực phẩm và một số môi trường khắc nghiệt.

  Vật chất: AISI 304, AISI 316, AISI 316L

  Đã kiểm tra bằng chứng

  Yếu tố thiết kế 4: 1

  Kết thúc đánh bóng

  CẢNH BÁO: KHÔNG VƯỢT QUÁ GIỚI HẠN TẢI CÔNG VIỆC!

                      KHÔNG DÀNH CHO NÂNG NGỰC QUÁ