CHUỖI TIỀN MẶT

Đáp ứng các hướng dẫn mới nhất của Hiệp hội các nhà sản xuất chuỗi quốc gia (NACM)

Được sử dụng cho cửa sổ treo kép

Vật chất: thép carbon thấp

kết thúc mạ kẽm, kết thúc mạ đồng

CẢNH BÁO: KHÔNG VƯỢT QUÁ GIỚI HẠN TẢI CÔNG VIỆC!

                    KHÔNG DÀNH CHO NÂNG NGỰC


Chi tiết sản phẩm

Thẻ sản phẩm

KÍCH THƯỚC THƯƠNG MẠI

KÍCH THƯỚC VẬT LIỆU

CHIỀU DÀI MỖI 100 LINKS-INCHES

TRỌNG LƯỢNG MỖI 100 TIỀN

GIỚI HẠN TẢI TRỌNG LƯỢNG
 - THÉP - POUNDS
TẢI THỬ NGHIỆM BREAK TỐI THIỂU
-STEEL-POUNDS

8

.305

53.0

3,75

75

300

25

.042

54.0

4,5

94

375

35

.035

57.0

6.0

106

425

40

.042

57.0

7.0

131

525

MUỐN LÀM VIỆC VỚI CHÚNG TÔI KHÔNG?


  • Trước:
  • Kế tiếp:

  • Những sảm phẩm tương tự