CHUỖI TRANG TRÍ

Chuỗi trang trí treo cây, đèn, chậu hoa

Trọng lượng nhẹ

Các kết thúc khác nhau.

Đóng gói: Cuộn, vỏ sò, hộp

CẢNH BÁO: KHÔNG VƯỢT QUÁ GIỚI HẠN TẢI CÔNG VIỆC!

                    KHÔNG DÀNH CHO NÂNG NGỰC


Chi tiết sản phẩm

Thẻ sản phẩm

KÍCH THƯỚC THƯƠNG MẠI

HOÀN THÀNH

GIỚI HẠN TẢI CÔNG VIỆC

LBS

KGS

10

ZINC SÁNG

55

25

10

MẠ ĐỒNG

55

25

10

MẠ ĐỒNG

55

25

10

BỌC NHỰA

55

25

10

MẠ NICKEL SATIN

55

25

MUỐN LÀM VIỆC VỚI CHÚNG TÔI KHÔNG?


  • Trước:
  • Kế tiếp:

  • Những sảm phẩm tương tự