PHỤ KIỆN CHUỖI

 • WINGED GRAB HOOK

  WINGED GRAB HOOK

  Thép hợp kim rèn, xử lý nhiệt

  Sử dụng với chuỗi vận chuyển G70

  Mạ kẽm vàng

  CẢNH BÁO: KHÔNG VƯỢT QUÁ GIỚI HẠN TẢI CÔNG VIỆC!

                      KHÔNG DÀNH CHO NÂNG NGỰC

 • Grade 70 (Transport) Chain Hook

  Móc xích lớp 70 (Vận chuyển)

  Clevis Grab Hook

  Móc lấy mắt

  Clevis Slip Hook (có chốt an toàn)

  Móc Trượt Mắt (có chốt an toàn)

  Thép hợp kim rèn, xử lý nhiệt

  Sử dụng với chuỗi vận chuyển G70

  Mạ kẽm vàng

  CẢNH BÁO: KHÔNG VƯỢT QUÁ GIỚI HẠN TẢI CÔNG VIỆC!

                      KHÔNG DÀNH CHO NÂNG NGỰC

 • Grade 43 (High Test) Chain Hook

  Móc xích lớp 43 (Kiểm tra cao)

  Clevis Grab Hook

  Móc lấy mắt

  Clevis Slip Hook (có chốt an toàn)

  Móc Trượt Mắt (có chốt an toàn)

  Thép cacbon rèn, xử lý nhiệt

  Sử dụng với chuỗi cuộn bằng chứng G30 và chuỗi thử nghiệm cao G43

  Tự màu, hoàn thiện mạ kẽm

  CẢNH BÁO: KHÔNG VƯỢT QUÁ GIỚI HẠN TẢI CÔNG VIỆC!

                      KHÔNG DÀNH CHO NÂNG NGỰC